Energetický duopol


Už viac ako sto rokov majú v Hongkongu monopol na výrobu elektrickej energie dve firmy. V roku 1890 vznikla firma Hong Kong Electric (HKE), ktorá dodáva energiu na ostrovoch Hong Kong a Lamma. Od osemdesiatych rokov je vo vlastníctve najbohatšieho Hongkongčana, Li Ka-shinga.

Po pripojení Kowloonu a Nových Teritórií k Hongkongu bola roku 1901 založená forma China Light & Power (dnes sa volá CPL Ltd), ktorá má od tej doby monopol na výrobu a predaj elektriny v oboch regiónoch. Je vo vlastníctve rodiny Kadoorie. Približne 22% elektriny sa do Hongkongu dováža z atómovej elektrárne Daya Bay, ktorá sa nachádza asi 80 kilometrov od mesta. Je to joint venture medzi CLP a vládou provincie Guangdong.

Vláda vydáva licencie na výrobu elektrickej energie, schvaľuje ceny a zisky. V roku 2017 došlo k obnove licencií na ďalších 15 rokov. Samozrejme, licenciu dostali len tieto dve spoločnosti napriek tomu, že bol eminentný záujem malých producentov, ktorí chcú vyrábať energiu lokálne spaľovaním plynu. Je potrebné poznamenať, že Hongkong nemá vlastné energetické zdroje, 57% energie sa vyrobí spaľovaním uhlia a 21% spaľovaním plynu. Uhlie a plyn sa dovážajú z Číny.

Vláda však producentom znížila povolený zisk a nariadila nezvyšovať na dva roky cenu za elektrinu. Zisk je definovaný ako 8% z celkového dlhodobého majetku (fixed assets), čo je pokles z úrovne 10% v predchádzajúcom období. Napriek tomu je táto schéma pre odoberateľov v konečnom dôsledku stále nevýhodná, pretože garantovaný výnos počítaný z majetku vytvára incentívy pre nadmerné investície (čím viac majetku, tým vyšší zisk).   

Ceny elektriny sú porovnateľné s cenami v Európe napriek tomu, že sa jedná o jedno z najkompaktnejších miest na svete, s veľmi krátkymi distribučnými vzdialenosťami a jednoduchým prístupom k lacnej jadrovej energii z Číny. Veľmi málo sa investuje do alternatívnych zdrojov a obe firmy výrazne prispievajú k znečisteniu ovzdušia.

Energetické spoločnosti naviac krásne profitujú na revitalizácii pozemkov pod už zatvorenými elektrárňami. Hong Kong Electric tak na mieste svojej najstaršej elektrárne v North Pointe postavil rezidenčný komplex City Gardens a v Ap Lei Chau vyrástol mohutný komplex South Horizons. Obe výstavby realizovali ďalšie Li Ka-Shingove firmy, Hutichison Whampoa a Cheung Kong Holdings. Na mieste bývalej elektrárne CLP v Hung Home dnes stoja mrakodrapy Laguna Verde.   

Comments

Popular Posts