Šanghajská zóna voľného obchodu


Šanghajská zóna voľného obchodu (FTZ) bola otvorená 29. septembra 2013 a svetové médiá ju prezentovali veľmi pozitívne. Popisuje sa ako nevyhnutný krok k úplnému otvoreniu sa čínskej ekonomiky svetu a ako ďalší logický stupeň v budovaní čínskeho kapitalizmu. Málokto sa však venoval analýze toho, čo sa skutočne deje alebo má udiať na dvadsiatich deviatich štvorcových kilometroch v Pudongu. Väčšina svetových médií, vrátane tých slovenských, len nekriticky prebrala oslavné chorály z čínskych agentúr. Na nasledujúcich riadkoch sa chcem bližšie pozrieť na to, čo sa v FTZ skutočne deje.

Veľký čínsky firewall ostáva

Špeciálne hospodárske zóny sa zakladajú v Číne už od konca 70-tych rokov. Ich ideový otec Deng Xiaoping ich používal ako laboratórium pre testovanie svojich ekonomických politík pred ich uvedením do praxe. Otvorenie nového laboratória v roku 2013 potvrdzuje, že Dengovo dedičstvo je stále živé a Čína bude naďalej selektívne podporovať určité odvetvia, firmy a geografie oproti iným. Šanghajská FTZ je stále len experimentálna zóna a ak sa niekomu nebude páčiť dianie v nej alebo výsledky, ktoré vyprodukuje, tak sa môže jednoducho zrušiť a médiami oslavovaný prepotrebný pokrok sa v okamihu nie zastaví, ale zvráti.

Najviac zmieňovanými pozitívami bola voľná konvertibilita yuanu, jednoduchosť podnikania a zrušenie internetových bariér. Vezmime to od konca. Obmedzenie internetu sa nemení a The Great Firewall funguje v FTZ rovnako ako hocikde inde v Číne. To sa dalo predpokladať vzhľadom na rozsah zóny a množstvo Číňanov, ktorí v nej budú pracovať. Medzinárodné päťhviezdičkové hotely tak naďalej ostávajú jedinými miestami, na ktorých sa môžete prihlásiť na facebook bez toho, aby ste museli aktivovať VPN.

Zmeny v podnikaní

V podnikaní sa odstránia niektoré obmedzenia a na ruší sa dovozné clo. Namiesto vytvárania joint ventures s lokálnymi partnermi bude v určitých odvetviach možné založiť firmy v 100% vlastníctve zahraničnej firme. Toto platí pre banky, právne, architektonické a inžinierske firmy, cestovné kancelárie a firmy pracujúce v zábavnom priemysle. Do posledne menovej kategórie spadá aj prevratná novinka - cudzinci si môžu v Pudongu zakladať vlastné krčmy! Zakázaný naďalej ostáva prístup k vzácnym kovom a do médií. Zoznam zakázaných oblastí obsahuje viac ako 1000 položiek.

Zaujímavým bodom je, že sa zahraničným firmám otvorí prístup do energetiky. Budu síce môcť len zakladať joint ventures s miestnymi firmami, stále to však je obrovský posun. Dôvody tohto konania sú na hlbšiu analýzu, na ktorú na tomto mieste nie je priestor. Podobne prelomovým je prístup do poľnohospodárstva, kde však musí byť minimálna investícia 2 milióny USD a čínska vláda bude držať väčšinový podiel. Zahraničné firmy môžu taktiež stavať a menežovať atómové elektrárne, vlastniť ich ale bude Čína.

Zameniteľnosť yuanu

Najviac očakávaným experimentom je voľná konvertibilita yuanu. Yuan je síce zameniteľný už dnes, v zóne sa však bude obchodovať aj na kapitálovom účte. Tomu sa Čína doteraz vyhýbala, pretože sa bála výkyvov na trhu, náhleho prílvu a odlivu kapitálu a ich dopadu na ekonomiku. Strach z poškodenia ekonomiky špekulatívnym kapitálom je stále prítomný, preto je aj v FTZ množstvo opatrení, ktoré majú zamedziť alebo minimalizovať možné dopady toku nadmerného množstva kapitálu.

Väčšina finančných inštitúcií považuje tieto pravidlá za príliš zaväzujúce. Medzinárodné banky môžu zakladať pobočnky v FTZ, tie však musia byť oddelené od operácií týchto bánk v zvyšku Číny, čo mnoho bánk považuje za príliš obmedujúce a nákladné, pretože musia budovať nové oddelenia pre compliance, risk management a HR. Doteraz sa do FTZ rozhodlo ísť 8 čínskych bánk (všetky vlastnené štátom) a dve zahraničné: Citibank a DBS zo Singapúru.

Dajte si Shanghai do názvu

Časť analytikov považuje otvorenie Šhanghajskej zóny voľného obchodu za naštartovanie tretej vlny čínskej ekonomickej reformy. Toto odvážne tvrdenie je na papieri podporené odvážnymi zmenami, ktoré sa vláda chystá uskutočniť. Či sa však teórie z papiera dostanú do praxe dnes ešte nevieme, a na odpoveď si zdá sa budeme musieť dlhšie počkať - štart je zatiaľ rozpačitý jednak pre to, že nikto presne nepozná pravidla a nevie, čo konkrétne úradníci pripravili, a jednak preto, že pre vládu je prioritou číslo jedna opatrnosť.

Dnes však už vieme pomenovať tých, ktorí zarobili na otvorení FTZ ako prví - sú to všetky firmy, ktoré majú v názve Shanghai. Od 29. septembra sa zvýšila hodnota firiem so slovom Shanghai v názve o 45 miliárd yuanov!

Comments

Popular Posts